Dopływy dolnej Narwi: Orzyc, Omulew, Orz, Rozoga, Szkwa, Pełta

Seria: Encyklopedia rzek Polski (5. książka cyklu).

ORZYC
OMULEW
ROZOGA
SZKWA
ORZ
SAWICA
PEŁTA
WĘGIERKA
STRUGA BARANOWSKA
PŁODOWNICA
WAŁPUSZA
WYMAKRACZ
PRUT
i ich dopływy

W książce znajdziesz:
– kilometraże
– profile wysokości rzek względem długości
– średnie spadki wszystkich rzek dorzecza
– dokładne dane o uregulowaniu rzek
– średnie przepływy roczne
– dane o krajobrazie nadrzecznym
– własne nowoczesne pomiary długości (m.in. z użyciem GPS) z domierzaniem
meandrów
– dane o czystości rzek
– stopnie rozwinięcia (krętość rzeki)
– dane z IMGW dla porównania

Dzięki tej książce dowiesz się, że najbardziej naturalną rzeką w dorzeczu dolnej
Narwii jest Sawica (Saska), największy spadek ma Borowianka, a Omulew
w rzeczywistości jest dłuższa o 21 km (!), niż podają w encyklopediach.

https://www.wydawnictwocm.pl/doplywy-dolnej-narwi-orzyc-omulew-orz-rozoga-szkwa-pelta-p-216.html

Related Posts