Encyklopedia rzek Polski: Jeziorka, Świder, Wilga, Okrzejka oraz ich dopływy

 W książce znajdziesz:- kilometraże- profile wysokości rzek względem długości- średnie spadki wszystkich rzek dorzecza- dokładne dane o uregulowaniu rzek- średnie przepływy roczne- dane o krajobrazie nadrzecznym- własne nowoczesne pomiary długości (m.in. z użyciem GPS) z domierzaniemmeandrów- dane o czystości rzek- stopnie rozwinięcia (krętość rzeki)- dane z IMGW dla porównania Dzięki tej książce dowiesz się, że najbardziej naturalną rzeką w dorzeczu Wisły od ujścia Radomki do Warszawy jest Pytlocha, największy spadek ma dopływ spod Łąk i Tarczynka, a Jeziorka w rzeczywistości jest dłuższa niemal o 20% (!), niż podają w encyklopediach.

Rzeki:

 • ŚWIDER
 • JEZIORKA
 • OKRZEJKA
 • WILGA
 • MIENIA
 • CZARNA
 • JAGODZIANKA
 • PROMNIK
 • KRASKA PRAWA
 • WILANÓWKA
 • KANAŁ WAWERSKI
 • CZARNA-CEDRON
 • i ich dopływy

https://www.wydawnictwocm.pl/encyklopedia-rzek-polski-jeziorka-swider-wilga-okrzejka-oraz-ich-doplywy-p-114.html

Related Posts