Zapomniane miejsca: Włostów, ruiny zboru ariańskiego

W pobliżu ruin oficyny pałacowej i kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela we Włostowie znajduje się budynek zboru ariańskiego wzniesiony z czerwonej cegły i kamienia. Obiekt powstał pod koniec XVI wieku. Brak materiałów źródłowych nie pozwala na dokładne ustalenie, który z dawnych właścicieli Włostowa był fundatorem niewielkiej świątyni. W pozbawionym zadaszenia, zdewastowanym budynku znajduje się pomieszczenie z zachowanymi resztkami sklepienia kolebkowo-krzyżowego oraz piwnica. Od XIX wieku budynek wykorzystywano jako lamus dworski. Wtedy także prawdopodobnie dobudowane zostały narożne wieżyczki oraz neogotyckie blanki.

[wykrzyknik] 6 km od Opatowa. Dojazd drogą krajową nr 9. W centrum Włostowa skręt w prawo. Ruiny zboru znajdują się po prawej stronie drogi.

Tekst i zdjęcia: Rafał Jurkowski

Więcej podobnych miejsc znajdziesz w przewodniku Zapomniane miejsca Świętokrzyskie.

Related Posts