Jeśli szukamy tzw. „bajkowego” pałacu z ciekawą historią to właściwie te warunki na południowym Mazowszu spełnia tylko jedna rezydencja. Najbardziej „bajkowa” rezydencja Grójecczyzny znajduje się w Woli Boglewskiej, na wschód od Grójca. Neorenesansowy pałac o malowniczym kształcie zbudowanym z wielu brył powstał ok. 1900 r. dla rodziny Kępalskich. Jest to jedna z najlepszych realizacji architekta Apoloniusza Pawła Nieniewskiego. Przed wojną pałac należał do rodziny Bęskich, a po wojnie ulokowano w nim szkołę podstawową, która działa tutaj do 2008 r. Od tego czasu jest opuszczony i niszczeje w szybkim stopniu. Sytuację komplikuje zagmatwana sprawa własności majątku: spadkobiercy Wiesławy Bęskiej procesują się z gminą od kilkunastu lat o zwrot pałacu.

Poszukiwania skrzynki pieniędzy

Ciekawa historia rozegrała się w tutejszym parku w 1929 r. Niejaki Wincenty Kurman napisał podanie do urzędu wojewódzkiego z prośbą o pozwolenie na wykopanie skrzynki pieniędzy zakopanych w 1865 r. Sprawa była przekazywana do kolejnych urzędów, które kontaktowały się z właścicielką. W ten sposób coraz więcej osób dowiedziało się o rzekomym skarbie – i próbowało go na własną rękę szukać lub przynajmniej wejść w łaski pani Kępalskiej. Ta z kolei musiała zwiększyć ochronę dworu, która także podejmowała poszukiwania. Utrzymanie ochrony zaczęło za dużo kosztować, a park przypominał plac budowy. Kępalska w końcu odmówiła możliwości poszukiwań Kurmanowi. Sprawa została zamknięta, a zakopana skrzynka pieniędzy być może nadal spoczywa w parku.

Pałac w Woli Boglewskiej to swoisty „konglomerat” brył, na które składają się ryzality, portyk, dwie wieże i tarasy. Z każdej strony pałac prezentuje się inaczej, dlatego warto go obejść dookoła. Budowla w zasadniczej części jest neorenesansowa z wieloma charakterystycznymi dla tego stylu oknami zamkniętymi półkoliście. Zwieńczenie wyższej wieży to konstrukcja rodem z francuskich pałaców o typowym zwężonym kształcie z barierkami. Dach drugiej wieży nawiązuje już do secesji – najbardziej modnego stylu przełomu XIX i XX w. W fasadzie zachowały się dwa kartusze herbowe z literami LK, jak także maszkarony. Budynek jest otwarty i nie zabezpieczony (stan na 2020). W środku zachowała się klatka schodowa, piece kaflowe w sieni, drobne sztukaterie i stolarka drzwiowa. Straszy odłażąca w wielu miejscach farba olejna oraz rozwijająca się pleśń.

Pałac otacza zarośnięty park ze stawem. Blisko budynku znajdują się „pozostałości z czasów szkolnych”.

Wola Boglewska leży w powiecie grójeckim, 60 km na południe od Warszawy. Najłatwiej dojechać to trasą S7 i za Grójcem skręcić w drogę nr 730 na Warkę. Pałac znajduje się przy drodze blisko mostku na Krasce Prawej.

Tekst pochodzi z przewodnika Zapomniane miejsca Mazowsza III edycja

Related Posts