Jakub Jagiełło, Renesansowe i manierystyczne portale Dolnego Śląska

 Publikacja Renesansowe i manierystyczne portale Dolnego Śląska jest pierwszym opracowaniem katalogowym dolnośląskich portali z lat 1520-1650. Zebrano tu ponad 300 portali, w tym ok. 190 istniejących. Książka zawiera dokładne opisy struktur, treści, ornamentów, podano również aktualny stan zachowania. Dla nieistniejących dzieł podane zostały daty zniszczenia oraz ich formy pierwotne. Materiał ilustracyjny obejmuje kilkaset zdjęć współczesnych, jak i archiwalnych.

https://www.wydawnictwocm.pl/jakub-jagiello-renesansowe-i-manierystyczne-portale-dolnego-slaska-p-122.html

Related Posts