Encyklopedia rzek Polski: Pilica i jej dopływy (II wydanie poprawione i poszerzone)

Wydanie II poprawione i poszerzone
 W książce znajdziesz: – kilometraże- profile wysokości rzek względem długości- średnie spadki wszystkich rzek dorzecza- dokładne dane o uregulowaniu rzek- średnie przepływy roczne- dane o krajobrazie nadrzecznym- własne nowoczesne pomiary długości (m.in. z użyciem GPS)  z domierzaniem meandrów- dane o czystości rzek- stopnie rozwinięcia (krętość rzeki)- dane z IMGW dla porównania

Dzięki tej książce dowiesz się, że najbardziej naturalną rzeką w dorzeczu Pilicy jest Krasna, największy spadek ma Czarna Taraska, a Pilica w rzeczywistości jest dłuższa o 21,5 km (!), niż podają w encyklopediach.

https://www.wydawnictwocm.pl/encyklopedia-rzek-polski-pilica-i-jej-doplywy-ii-wydanie-poprawione-i-poszerzone-p-104.html

Related Posts