Udokumentowana historia Ublinka, niewielkiej miejscowości położonej w pobliżu Włostowa, sięga połowy XV stulecia. Wieś była wówczas własnością Jana i Piotra herbu Ostoja. W 1508 r. przeszła w posiadanie Jakuba Krąpskiego, który sprzedał ją rodzinie Hublińskich (Ublińskich). W XVII wieku Ublinek zakupił dziedzic Strzyżowic i Gieraszowic, arianin Paweł Zagórski. Prawdopodobnie w tym właśnie okresie budynek dworu w Ublinku został przekształcony w zbór.

            Okazały murowany obiekt, składający się z dwóch kondygnacji, wzniesiony został na planie prostokąta. Na parterze mieściła się sala zborna, a na piętrze mieszkanie ministra zboru. W budynku, którego ściany wzmacniają cztery solidne szkarpy, znajdują się także piwnice oraz poddasze. Zachował się również kamienny portal z herbem Godziemba i datą 1630. Po wypędzeniu arian z Polski budynek zboru w Ublinku, podobnie jak zbór w sąsiednim Włostowie, wykorzystywano do celów gospodarczych. Od połowy XIX wieku aż do drugiej wojny światowej budynek znajdował się w rękach rodu Winnickich. Pod koniec wojny spłonęły pobliskie zabudowania i dach zboru. Po remoncie zakwaterowano tu kilka rodzin, później mieściła się w nim mleczarnia.

            Dawny zbór sąsiaduje z gospodarstwami rolnymi. Obecni właściciele budowli podejmują starania zmierzające do przywrócenia obiektowi dawnej świetności. Trwają m.in. prace remontowe w wilgotnych piwnicach budynku.

11 km od Opatowa. Dojazd drogą krajową nr 9. W centrum Włostowa skręt w prawo. Dojazd przez Grocholice. W Ublinku skręt w lewo. Budynek zboru znajduje się po prawej stronie drogi.

Tekst i zdjęcia: Rafał Jurkowski

Więcej podobnych miejsc znajdziesz w przewodniku Zapomniane miejsca Świętokrzyskie.

Related Posts