Zapomniane miejsca Warmińsko-mazurskie, część wschodnia. Przewodnik

78 opuszczonych miejsc województwa warmińsko-mazurskiego: 
część wschodnia
Obejmuje powiaty: ełcki, piski, olecki, gołdapski i węgorzewski.

Przewodnik poprowadzi Cię do miejsc, których „się nie zwiedza” i „się nie opisuje”. Zrujnowane pałace, zamki i dwory, budynki fabryczne, opuszczone kościoły, cmentarze ewangelickie, fortyfikacje, bunkry hitlerowskie, dziwne pomniki, zabytki techniki.

Ze wstępu Marka Dudziaka:
Podczas zbierania materiałów objechałem wiele zakątków tego regionu, z reguły nieuczęszczanych przez turystów. Miałem okazję zobaczyć przepiękne krajobrazy i miejsca z niezwykłą historią oraz takie, gdzie czas jakby stanął. Miejsca, gdzie kury jeszcze chodzą po drogach, a krowy widać na łąkach, obok bocianów i żurawi, gdzie siedliska ludzkie są odległe od siebie, a pola ogromne. Szczególnie jesienne barwy mazurskich krajobrazów z licznymi lasami są naprawdę niezapomniane. Należy tylko zjechać z uczęszczanych szlaków. Zachwycam się opisywanym regionem, bowiem mało już zostało podobnych miejsc w Polsce.

https://www.wydawnictwocm.pl/zapomniane-miejsca-warminsko-mazurskie-czesc-wschodnia-p-671.html

Related Posts